Úvodní slovo

Foto: Atlas Copco

Vážení čtenáři,

vítejte u prvního vydání podnikového časopisu Productivity magazine.

Tento zpravodaj je určen pro zákazníky divize Atlas Copco Industrial Technique ve východní Evropě. Naším cílem je přicházet s novým vydáním každých 6 měsíců. Chceme se zaměřovat na reportáže o zajímavých výsledcích dosažených při zvyšování efektivity výrobních postupů našich zákazníků a rovněž přinášet informace o dění v naší organizaci a o nových výrobcích. (more…)

Permanent link to this article: http://1-2011.productivity-magazine.cz/?p=125&lang=cs

Odpovědni za trvale udržitelnou produktivitu

Foto: Atlas Copco

Ronnie Leten, prezident a výkonný ředitel společnosti Atlas Copco, se v červnu 2009 přestěhoval z Belgie do Švédska, aby se zde ujal své nové funkce. Zde pokračuje v realizaci svých představ o významu zaměření na zákazníka
a o způsobu vedení organizace, která považuje trvale udržitelnou produktivitu za svůj závazek.
(more…)

Permanent link to this article: http://1-2011.productivity-magazine.cz/?p=145&lang=cs

Organizační struktura skupiny Atlas Copco se rozrůstá o čtvrtou divizi

Skupina Atlas Copco přijala rozhodnutí přizpůsobit svou obchodní organizační strukturu tak, aby posílila své zaměření na specifické oblasti výrobků a zákazníků. Od 1. července má skupina čtyři obchodní divize namísto dosavadních tří. Nová organizační struktura zahrnuje divizi zabývající se výhradně zařízeními pro stavebnictví a souvisejícími službami. (more…)

Permanent link to this article: http://1-2011.productivity-magazine.cz/?p=149&lang=cs

Nová budova ústředí skupiny Atlas Copco ztělesňuje hodnoty společnosti

Nová budova ústředí společnosti Atlas Copco ve městě Nacka východně od Stockholmu je otevřena! Byla navržena tak, aby ztělesňovala tři základní hodnoty společnosti: odpovědnost (Commitment), vzájemnou součinnost (Interaction) a prosazování inovací (Innovation). (more…)

Permanent link to this article: http://1-2011.productivity-magazine.cz/?p=155&lang=cs

Utahovačka šroubových spojů Tensor STR61 získala ocenění za produktový design iF Product Design Award

Na konci loňského listopadu získala nová utahovačka šroubových spojů s pistolovou rukojetí Tensor STR61 prestižní ocenění iF Product Design Award za rok 2010 v tvrdé mezinárodní konkurenci. Příslušným projektovým manažerem společnosti Atlas Copco byl Göran Johansson a nářadí bylo představeno na výstavě výrobků vyznamenaných cenou iF, která probíhala od března do června 2011. (more…)

Permanent link to this article: http://1-2011.productivity-magazine.cz/?p=164&lang=cs

Nářadí pro společnost Hyundai podporuje trvale udržitelný rozvoj

Foto: Atlas Copco

Korejský výrobce automobilů Hyundai má výrobní provozy v několika zemích
a společnost Atlas Copco dodává průmyslové nářadí a montážní systémy do všech z nich. Nejnovějším z této řady výrobních provozů je závod v Nošovicích v České republice. (more…)

Permanent link to this article: http://1-2011.productivity-magazine.cz/?p=169&lang=cs

Water for All: Zaměstnanci vedená humanitární iniciativa

Je velmi pravděpodobné, že při čtení tohoto článku máte po ruce zdroj čisté pitné vody. Tato voda byla nejspíše vyčištěna vaší místní vodárenskou distribuční společností nebo je čerpána z čistého pramene či z podzemní vodonosné vrstvy. Ti z nás, kdo mají to štěstí, že mají snadný přístup k čerstvé vodě, považují tuto skutečnost za samozřejmost. (more…)

Permanent link to this article: http://1-2011.productivity-magazine.cz/?p=174&lang=cs

Inovační financování pro inovační řešení

Rozhovor s Ing. Witasskem, MBA, generálním manažerem DC VISION, jedné z předních středoevropských konzultačních firem, o dotacích Evropské unie pro průmysl. (more…)

Permanent link to this article: http://1-2011.productivity-magazine.cz/?p=181&lang=cs

Audity a pravidelné kontroly instalace stlačeného vzduchu sníží (nejen) náklady na energii

Špatné instalace vyhánějí náklady na energii na výrobu stlačeného vzduchu zbytečně vysoko, neboť kompresor musí připravit více vzduchu, než by bylo při optimálním dimenzování nutné. Potenciál úspor je značný už u menších provozů. (more…)

Permanent link to this article: http://1-2011.productivity-magazine.cz/?p=192&lang=cs

Poznejte „naše“ země – POLSKO

Polsko, jedna z nejméně doceněných evropských zemí, má návštěvníkům co nabídnout ve všech směrech – od divokých scenérií svého hornatého jihu s vynikajícími podmínkami pro lyžování a pěší turistiku přes úchvatná starobylá města Krakov, Zamosc a Gdaňsk až po divokou krásu Bělověžského národního parku a Velkých mazurských jezer na severu země. (more…)

Permanent link to this article: http://1-2011.productivity-magazine.cz/?p=185&lang=cs